Stein, Jonas       375,00
Kanzler, Frank   S    373,33
Jahn, Sidney   S    372,17
Pickert, Elisa   S    369,25
Funke, Annett   S    357,83
Grosse, Eva      348,00
Herzog, Jonas   S    336,00
Brick, Hillbert      330,67
Weckwert, Franziska      0,00